AZATRIL 250 mg

Substanta activa : AZITHROMYCINUM

Substanta activa: AZITHROMYCINUM

Categoria Terapeutica T1: ANTIBACTERIENE PT UZ SISTEMIC

Prospect medicament AZATRIL 250 mg


Indica?ii terapeutice Azatril 250 mg este indicat în tratamentul infec?iilor determinate de microorganisme sensibile la azitromicin?: - Infec?ii ale c?ilor respiratorii superioare - ca altrenativ? la terapia cu penicilin? în amigdalita acut?, faringita acut?, sinuzit? ?i în otita urechii medii. - Infec?ii ale c?ilor respiratorii inferioare - bron?ita ?i pneumonia bacterian? (forme u?oare ?i moderate), pneumonia atipic?, boala pulmonar? obstructiv? cronic? sever?. - Infec?ii ale pielii ?i ?esuturilor moi - erizipel, impetigo ?i piodermit? secundar?, eritem cronic migrator. - Boli cu transmitere sexual? - uretrit? ?i cervicit? necomplicate cauzate de Chlamydia trachomatis, uretrita ?i cervicita gonococic?. - Infec?ii gastrice ?i duodenale determinate de Helicobacter pylori. Contraindica?ii Hipersensibilitate la azitromicin?, la alte macrolide sau la oricare dintre excipien?ii medicamentului. Informa?i medicul dumneavoastr? dac? a?i prezentat alergii în antecedente. Precau?ii Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? în cazul apari?iei mânc?rimilor (pruritului), a înro?irii fe?ei sau a erup?iilor cutanate ?i a dificult??ilor de respira?ie. În acest caz întrerupe?i tratamentul, deoarece pot fi semne de hipersensibilitate (alergie). Medicul v? va prescrie tratamentul necesar. Foarte rar, în urma tratamentului cu azitromicin? pot s? apar? reac?ii alergice severe cum sunt edemul angioneurotic, anafilaxia, sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermic? toxic?. În cazul apari?iei reac?iilor alergice, se va întrerupe tratamentul cu azitromicin? ?i se va institui tratament simptomatic. Dup? întreruperea tratamentului antialergic se poate observa persisten?a simptomelor alergice, datorit? timpului de înjum?t??ire plasmatic? lung al azitromicinei. Ca ?i în cazul altor medicamente antibacteriene, în timpul tratamentului cu azitromicin? poate s? apar? colita pseudomembranoas? (mai mult sau mai pu?in sever?). De obicei, formele clinice u?oare dispar dup? întreruperea administr?rii azitromicinei; în cazul formelor moderate ?i severe, se recomand? instituirea unui tratament pe baz? de solu?ii de electroli?i, aminoacizi pentru hr?nirea parenteral?, ?i un chimioterapic activ pe Clostridium difficile. Datorit? con?inutului în amidon de grâu, medicamentul este contraindicat la pacien?ii cu alergie la grâu (afec?iune diferit? de boala celiac?). Poate fi administrat pacien?ilor cu boal? celiac?. Capsula de Azatril 250 mg con?ine colorantul E 122, care poate provoca reac?ii de tip alergic. Datorit? con?inutului în lactoz?, medicamentul este contraindicat la pacien?ii cu afec?iuni ereditare rare de intoleran?? la galactoz?, sindrom de malabsorb?ie a glucozei ?i galactozei Interac?iuni Informa?i medicul dumneavoastr? în cazul în care utiliza?i - sau dori?i s? utiliza?i - ?i alte medicamente în acela?i timp cu Azatril 250 mg. Administrarea concomitent? a azitromicinei cu antiacide pe baz? de aluminiu sau magneziu determin? sc?derea vitezei de absorb?ie a azitromicinei. Cimetidina, administrat? în doz? de 800 mg, cu 2 ore înainte de administrarea azitromicinei, nu modific? absorb?ia antibioticului. Administrarea concomitent? a antibioticelor macrolide cu teofilina duce la cre?terea concentra?iei plasmatice a teofilinei. De aceea, aceast? asociere poate fi utilizat? numai în condi?iile monitoriz?rii concentra?iilor plasmatice ale teofilinei. Azitromicina nu trebuie administrat? concomitent cu deriva?ii de ergotamin? datorit? riscului de ergotism. Administrarea concomitent? de macrolide (eritromicin?, claritromicin?) ?i cisaprid? prezint? riscul apari?iei unor tulbur?ri de ritm cardiac (tahicardie ventricular?, în special torsada vârfurilor). Acest risc nu poate fi eliminat complet nici în cazul asocierii cu azitromicina. Asocierea azitromicinei cu bromocriptin? ?i ciclosporin? poate duce la cre?terea concentra?iilor plasmatice a acestora. Azitromicina nu are efect asupra citocromului P450. De aceea, spre deosebire de alte macrolide, ea nu modific? metabolizarea ?i concentra?ia plasmatic? ale carbamazepinei ?i fenitoinei. Aten?ion?ri speciale Insuficien?? hepatic?, insuficien?? renal? Azitromicina trebuie administrat? cu pruden?? la pacien?ii cu afec?iuni hepatice ?i cu colestaz?, deoarece ficatul este principala cale de excre?ie a azitromicinei. Nu este necesar? ajustarea dozei la pacien?ii cu insuficien?? renal? u?oar? (clearance-ul creatininei > 40 ml/min). Pentru pacien?ii cu insuficien?? renal? sever? (clearance-ul creatininei < 40 ml/min) nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea azitromicinei, de aceea, se recomand? pruden?? la administrarea azitromicinei la ace?ti pacien?i. Copii Datorit? formei farmaceutice, capsulele de Azatril 250 mg nu trebuie utilizate la copiii cu vârsta sub 6 ani. Sarcina ?i al?ptarea Deoarece nu sunt disponibile date suficiente privind siguran?a asupra f?tului, azitromicina se administreaz? în timpul sarcinii numai dac? beneficiul terapeutic matern dep??e?te riscul poten?iel fetal. Azitromicina se excret? în laptele matern. De aceea, în cazul în care tratamentul cu azitromicin? este absolut necesar, se recomand? întreruperea al?pt?rii. Informa?i medicul dumneavoastr? dac? sunte?i îns?rcinat? sau dac? al?pta?i. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Azatril 250 mg prezint? ca reac?ii adverse cefaleea ?i vertijul, reac?ii care pot influen?a capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Doze ?i mod de administrare Medicul dumneavoastr? v? va prescrie doza zilnic? ?i modul de administrare, precum ?i durata tratamentului. Adul?i: Azitromicina se administreaz? o dat? pe zi, cu cel pu?in o or? înainte de mas? sau la 2 ore dup? mas?. Infec?ii ale c?ilor respiratorii, pielii ?i ?esuturilor moi (cu excep?ia eritemului cronic migrator): doza recomandat? este de 500 mg azitromicin? pe zi (2 capsule Azatril 250 mg), în priz? unic?, timp de 3 zile. Pneumonie: doza recomandat? este de 500 mg azitromicin? pe zi (2 capsule Azatril 250 mg), în priz? unic?, timp de 3 zile sau o doz? unic? de 500 mg azitromicin? (2 capsule Azatril 250 mg) pe zi în prima zi de tratament ?i 250 mg azitromicin? (1 capsul? Azatril 250 mg) pe zi în zilele 2 - 5. Eritem cronic migrator: doza total? de 3 g azitromicin? va fi administrat? dup? cum urmeaz?: în prima zi, doza recomandat? este de 1 g azitromicin? (4 capsule Azatril 250 mg); în zilele 2 - 5 doza recomandat? este de 500 mg azitromicin? (2 capsule Azatril 250 mg) în priz? unic?. Boli cu transmitere sexual?: în cazul uretritei ?i cervicitei non-gonococice cauzate de Chlamydia trachomatis ?i al infec?iilor cauzate de Haemophilus ducreyi, doza recomandat? este de 1 g azitromicin? (4 capsule Azatril 250 mg), în priz? unic?; în uretrita ?i cervicita gonococic?, doza recomandat? este de 2 g azitromicin? (8 capsule Azatril 250 mg), în priz? unic?. Infec?ii gastrice ?i duodenale determinate de Helicobacter pylori: doza recomandat? este de 1 g azitromicin? (4 capsule Azatril 250 mg) pe zi, timp de 3 zile, în asociere cu amoxicilin? (1 g de 2 ori pe zi, timp de 7 zile) sau metronidazol (500 mg de 2 ori pe zi, timp de 7 zile) ?i omeprazol (20 mg de 2 ori pe zi, timp de 7 zile). Copii: În prima zi a tratamentului, doza recomandat? este de 10 mg azitromocin?/kg ?i zi, iar în urm?toarele 2-4 zile, doza recomandat? este de 5 mg azitromocin?/kg ?i zi. Datorit? formei farmaceutice, capsulele de Azatril 250 mg nu trebuie utilizate la copiii cu vârsta sub 6 ani. Reac?ii adverse Frecvente Cele mai frecvente reac?ii adverse întâlnite sunt: diaree, scaune moi (5%), grea?? (3%) ?i dureri abdominale (3%). Rare Dispepsie, flatulen??, v?rs?turi, melen? ?i icter colestatic, palpita?ii, dureri toracice, candidoze, vaginite, nefrit?, vertij, dureri de cap, somnolen??, fatigabilitate, erup?ii cutanate, fotosensibilitate, edem angioneurotic, anafilaxie, necroliz? epidermic? toxic?. In cazuri foarte rare, s-a observat cre?terea valorilor enzimelor hepatice. S-au înregistrat ?i câteva cazuri de neutropenie u?oar?, tranzitorie. Supradozaj Nu sunt disponibile date privind supradozajul cu azitromicin?. Manifest?rile tipice ale supradozajului cu macrolide sunt: pierderea auzului, grea??, v?rs?turi ?i diaree, care sunt reversibile. Se recomand? întreruperea tratamentului, dac? este necesar, instituirea unui tratament simptomatic ?i sp?l?turi gastrice. P?strare A nu se utiliza dup? data de expirare înscris? pe ambalaj. A nu se l?sa la îndemâna copiilor. Ambalaj Cutie cu un blister din Al/PVC a 6 capsule. Cutie cu un blister din Al/PVC a 8 capsule.



 
Sfaturile, sugestiile si alte informatii prezentate in site-ul revistamedicala.info au scop informativ. Acestea nu se pot substitui unui consult medical specializat. Pentru diagnostic si tratament consultati medicul !

Ultimele articole

Linkuri